C'BON

SHOP LIST

Duty free shops

Japan

Sapporo
SapporoHandaen Bldg.3F
4-14 Minami1-jonishi, Chuo-ward, Sapporo-city, Hokkaido
Toll Free: 0120-136-091
Sapporo Sapporo
C’BON BeautyOasis Ginza
Ginza Saiwai Bldg5F
5-9-1 Ginza, Chuo-ward, Tokyo
Toll Free: 0120-136-790
C’Bon BeautyOasis Ginza C’Bon BeautyOasis Ginza
Shinjuku Higashiguchi
T&T III   Bldg.7F
3-17-5 Shinjuku, Shinjuku-ward, Tokyo
Toll Free: 0120-136-020
Shinjuku Higashiguchi Shinjuku Higashiguchi
Ikebukuro
No.2 MYT Bldg.6F
1-26-9 Minamiikebukuro, Toshima-ward, Tokyo
Toll Free: 0120-136-306
Ikebukuro Ikebukuro
Shibuya
Kusumoto Bldg.8F
1-3-3 Dogenzaka, Shibuya-ward, Tokyo
Toll Free: 0120-136-277
Shibuya Shibuya
C'BON Queen's Yokohama
Yokohama-First Bldg.9F
1-6-1 Kitasaiwai, Nishi-ward, Yokohama-city, Kanagawa
Toll Free: 0120-136-232
C'BON Queen's Yokohama C'BON Queen's Yokohama
Nagoya Spiral Towers
MODE Gakuen Spiral-Tower.B2F
4-27-1 Meieki, Nakamura-ward, Nagoya-city, Aichi
Toll Free: 0120-364-101
Nagoya Spiral Towers Nagoya Spiral Towers
Osaka Hilton Plaza
Hilton-Plaza-East B1F
1-8-16 Umeda, Kita-ward, Osaka-city, Osaka
Toll Free: 0120-136-656
Osaka hiltonplaza Osaka hiltonplaza
Namba
GP-GATE Bldg.11F
3-7-12 Namba, Chuo-ward, Osaka-city, Osaka
Toll Free: 0120-811-736
Osaka Nanba Osaka Nanba
Kyoto
Yasaka-shijo Bldg.3F
106 Tachiuri Nakanocho, Shijo-dori Yanaginobamba-nishiiru, Shimogyo-ward, Kyoto-city, Kyoto
Toll Free: 0120-136-229
Kyoto Kyoto
Fukuoka
Tenjin121 Bldg.4F
1-3-38 Tenjin, Chuo-ward, Fukuoka-city, Fukuoka
Toll Free: 0120-136-372
Fukuoka Fukuoka